درحال بارگذاری...

خاطره آیت الله جوادی آملی از آخرین دیدار ایشان با شهید سلیمانی