حکایتی از رفتار آیت الله بهجت در مراسم روضه با کودکی که ۱۰ سال داشت
درحال بارگذاری...

حکایتی از رفتار آیت الله بهجت در مراسم روضه با کودکی که ۱۰ سال داشت