جمهوری اسلامی مردم را فقیرتر کرده است؟!
درحال بارگذاری...

جمهوری اسلامی مردم را فقیرتر کرده است؟!