درحال بارگذاری...

تصاویر هوایی از حضور مردم در اجتماع بزرگ «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی