تصاویری از حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مدرسه از دوران ریاست جمهوری تا رهبری
درحال بارگذاری...

تصاویری از حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مدرسه از دوران ریاست جمهوری تا رهبری