تجمع نجیبانه کشاورزان اصفهانی و مطالبه حق آبه
درحال بارگذاری...

تجمع نجیبانه کشاورزان اصفهانی و مطالبه حق آبه

کشاورزان استان اصفهان در تجمعی نجیبانه در کنار برخی دیگر از مردم این استان، ضمن مطالبه پیگیری خواست آبی خود از مسئولان، بر حقوق استانهای همجوار و جلوگیری از سوء استفاده های رسانه های خارجی تاکید کردند.

کشاورزان اصفهانی که انتظامات این تجمع را نیز خودشان بر عهده داشتند اجازه بروز حتی یک شعار انحرافی به جز مطالبات آبی و صنفی خود را ندادند.

این کنش نجیبانه از سوی برخی کشاورزان اصفهانی شایسته بررسی و پیگیری مسئولین امر و گفتگوی آنها با مردم برای ایجاد چشم انداز روشنی از حل مشکلات برای مردم است.

به تجمع نجیبانه کشاورزان اصفهانی و مطالبه حق آبه امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...