بنی صدر: هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب هواخواه مجاهدین خلق بود
درحال بارگذاری...

بنی صدر: هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب هواخواه مجاهدین خلق بود