برای ایران | پریشان شدیم ؛ پشیمان نه!
درحال بارگذاری...

برای ایران | پریشان شدیم ؛ پشیمان نه!

برای کشیدن چادر از سر زن با حجاب/ برای به آتش کشیدن اموال عمومی/ برای آتش زدن مأمور نیروی انتظامی/ برای شاهرگ زدن/ برای مجازات بیماران/ برای سوزاندن مسجد/ برای کتاب خدا… ایران پریشان شدیم اما پشیمان نه. تروریست ها جایی در کشور ما ندارند.

به برای ایران | پریشان شدیم ؛ پشیمان نه! امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...