درحال بارگذاری...

بختیار: ایران را از پای درآورید، عیب نداره که یک میلیون یا دو میلیون ایرانی کشته شوند!

دوستداران رژیم پهلوی از ابتدا تا همین امروز با مردم ایران مانند غارتگران و قوم مغول مواجه می شوند. رضا الپهلوی هم از سیا و عربستان پول میگیرد تا کشور را تجزیه و جنگ ابدی راه بیاندازد.

به بختیار: ایران را از پای درآورید، عیب نداره که یک میلیون یا دو میلیون ایرانی کشته شوند! امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...