درحال بارگذاری...

این وطن فروشی جز بی غیرتی نیست

«وطن فروشی به سبک رضا خان»:

– اشغال ایران در کمتر از یک ماه توسط انگلیس و شوروی ۳ شهریور ۱۳۲۰

– استعفای رضاخان از سلطنت ۹ شهریور ۱۳۲۰

– اشغال کامل تهران ۲۶ شهریور ۱۳۲۰

«دفاع از وطن به قیمت خون»:

– آغاز حمله صدام به ایران ۳۱ شهریور ۱۳۵۹

– تقدیم ۴۲ هزار اسیر ایرانی و شهادت ۱۹۰ هزار ایرانی تا تیرماه ۱۳۶۷

– حفظ تمامیت ارضی و محکوم شدن عراق در جوامع بین المللی

به این وطن فروشی جز بی غیرتی نیست امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...