درحال بارگذاری...

اولین تصاویر از قرار گرفتن ماهواره نور در مدار