الا اهل عالم پیامم بگیر / شدم از ازل من ولایت پذیر …
درحال بارگذاری...

الا اهل عالم پیامم بگیر / شدم از ازل من ولایت پذیر …