درحال بارگذاری...

اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

در این موشن گرافی بررسی روندهای کلان اقتصادی کشور را مشاهده کنید.

رشد اقتصادی در ۸ سال گذشته ۴ دهم درصد بوده که این شاخص در ۹ ماهه اخیر به ۵.۱ درصد رسیده است.

به اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟ امتیاز دهید.
[ratings]