اعتراف صریح فرمانده آمریکایی به شدت حمله بی نظیر سپاه به پایگاه عین الأسد
درحال بارگذاری...

اعتراف صریح فرمانده آمریکایی به شدت حمله بی نظیر سپاه به پایگاه عین الأسد