درحال بارگذاری...

استوری | خداوند از طریق مادر، زن، انسان خلق می‌کند …