درحال بارگذاری...

از «مونیکا گیت» تا حمایت از مردم ایران!

بابا تو که طبل رسوایت گوش عالمو کَر کرده، داری دم از دفاع از حقوق زنان میزنی!!!!

به از «مونیکا گیت» تا حمایت از مردم ایران! امتیاز دهید.
[ratings]