آیا می دانید در نیم قرن گذشته چه کسانی و چه کشورهایی بیشترین حمایت را از تفکر مقاومت و ملت مظلوم فلسطین داشته اند؟
درحال بارگذاری...

آیا می دانید در نیم قرن گذشته چه کسانی و چه کشورهایی بیشترین حمایت را از تفکر مقاومت و ملت مظلوم فلسطین داشته اند؟