درحال بارگذاری...

آیا سحر و جادو و طلسم صحت دارد و اگر کسی سحر شد چه باید بکند؟؟؟