درحال بارگذاری...

حمایت آیت الله علم الهدی از ورود زنان به ورزشگاه

قسمت تقطیع شده؛ از بعد «لذا» حذف شده و به قسمتی دیگر رفته تا نظر اصلی آیت الله علم‌ الهدی را مخاطب نداند! مخاطبی که البته مقصر است؛ چون نخواسته دنبال حقیقت باشد. شاید کسی خواست اصل حرف را بداند

اصل فیلم مربوط به اول بهمن ۱۴۰۰ است که آیت الله علم‌ الهدی از حرمت هیجانی شدن زن مقابل نامحرم می‌گوید. بعد می‌گوید لذا…

اینجا مردم شعار تأیید می‌دهند و فیلم کات شده و نمی‌بینیم که می‌پرسد: «حال زنان از تماشای فوتبال محروم باشند و به تلویزیون اکتفا کنند چون زن هستند؟» و ایشان جواب می‌دهد: ‏«مسئولان در ورزشگاه مکان‌هایی مخصوص بانوان فراهم کنند که از هیجانش مرد چشم‌چران سوء استفاده نکند. چه مانعی دارد از ورزشگاه، فوتبال ببینند؟ دستگاه مسئول توسعه ورزش قهرمانی مسئول ایجاد صیانت برای زنان در تماشای مستقیم فوتبال است. وظیفه داریم برای زنان تمام تفریحات را فراهم کنیم.»

به حمایت آیت الله علم الهدی از ورود زنان به ورزشگاه امتیاز دهید.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...