درحال بارگذاری...

کارخانه روغن کشی نیشابور، تجلی رونق تولید با حضور جوانان