درحال بارگذاری...

چرا رهبر انقلاب با درخواست ترامپ برای مذاکره مخالفت کرد؟