درحال بارگذاری...

گلوله باران مقرهای تروریست ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران