درحال بارگذاری...

چگونه دولت با افزایش قیمت دلار، کسری بودجه خود را جبران کرد/ توییت گپ 20