درحال بارگذاری...

پاسخ نیکزاد به افرادی که می‌گویند “مسکن مهر” باعث نقدینگی شد