درحال بارگذاری...

اجرای مرحله دوم خروج ایران از برجام / عبور ایران از سطح ۳،۶۷ غنی سازی اورانیوم