درحال بارگذاری...

چرا هرچه پیش‌تر میرویم، ما قوی‌تر میشویم و آمریکا ضعیف‌تر؟