درحال بارگذاری...

آیا تحریم سید ابراهیم رئیسی مانع فعالیت‌های دیپلماتیک او خواهد شد؟