درحال بارگذاری...

از بی‌بی‌سی میایم؛ جلو دوربین بگو به هر کسی رأی میدم جز رئیسی