درحال بارگذاری...

رهبر انقلاب: بنده در مورد کاندیداتوری اشخاص هیچ دخالتی نمی‌کنم.