درحال بارگذاری...

روحانی نه تنها فکر نمی‌کند بلکه برنامه‌ای هم ندارد!!