درحال بارگذاری...

کارشناس اقتصادی: در طول ۴۰ – ۵۰ سال گذشته تورمی به اندازه ۳ سال گذشته نداشتیم