کنایه رضا رفیع به سخنان وزیر نیرو که گفته مردم ایران زیاد غذا میخورند!
درحال بارگذاری...

کنایه رضا رفیع به سخنان وزیر نیرو که گفته مردم ایران زیاد غذا میخورند!