درحال بارگذاری...

آیا اختیارات رئیس‌جمهور برای اداره کشور ناکافی است؟