درحال بارگذاری...

ارز دادیم، واردات هم انجام شد؛ پس چرا قیمت مرغ و گوشت چند برابر شد؟!