درحال بارگذاری...

فیلم دیده نشده از مراسم تشییع امام خمینی در سال ۶۸