بیانات رهبری در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی در سالروز قیام ۲۹ بهمن
درحال بارگذاری...

بیانات رهبری در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی در سالروز قیام ۲۹ بهمن