درحال بارگذاری...

امام خمینی: تا غرب راه به اینجا دارد شما به استقلال خودتون نمی‌رسید…