درحال بارگذاری...

امام خامنه ای: هر قدر خودمان اراده کنیم نفت را صادر می کنیم