درحال بارگذاری...

از جواب ندادن ظریف به جلیلی تا جایی که می‌گوید خودمان میدانستیم!!