حضرت زهرا (س) اشک شیعیان را به امام حسن (ع) سپردند
درحال بارگذاری...

حضرت زهرا (س) اشک شیعیان را به امام حسن (ع) سپردند