درحال بارگذاری...

انقلاب اسلامی دچار سادیسم نیست، شما دچار مازوخیسم‌ اید!