انقلاب اسلامی دچار سادیسم نیست، شما دچار مازوخیسم‌ اید!
درحال بارگذاری...

انقلاب اسلامی دچار سادیسم نیست، شما دچار مازوخیسم‌ اید!