درحال بارگذاری...

کارشناس شبکه اسرائیلی: ایران به سایر کشورها ایستادگی در برابر آمریکا را آموخت!