درحال بارگذاری...

اعتراف سیاستمدار آمریکایی به نقش آمریکا و بریتانیا در قتل عام مردم یمن!