درحال بارگذاری...

حماقت ترامپ | ترامپ با تحریم کردن به فروپاشی تحریم‌ها کمک می‌کند!