درحال بارگذاری...

سردار فدوی: برای ما دستور مقام معظم رهبری درباره بُرد موشک ۲ هزار کیلومتر مطرح است