درحال بارگذاری...

رونمایی از دستاوردهای جديد دفاعی ایران؛ از موشک های حاج قاسم و ابومهدی …