درحال بارگذاری...

«خودباوری» پادزهر «تحریف» / منتظر فلان اتفاق خارجی نشستن، خطای راهبردی است