درحال بارگذاری...

انتقاد رئیس از عملکرد بد دولت در زمینه اقتصادی