کلیپ طنز علی زکریایی بعد از سخنان ظریف در مجلس
درحال بارگذاری...

کلیپ طنز علی زکریایی بعد از سخنان ظریف در مجلس