درحال بارگذاری...

روحانی بعد از این جواب جلیلی دیگه اون دیپلمات سابق نشد…